Vad är Läkemedelsskadenämnden?

I Sverige finns en unik kollektiv försäkring för alla som skadas av läkemedel. Den som anmäler en skada får sitt fall utrett av medicinska och juridiska sakkunniga hos försäkringsgivaren. Om försäkringsvillkoren är uppfyllda så utbetalas en ersättning. Skadelidande kan överklaga försäkringsbolagets beslut till Läkemedelsskadenämnden. Till nämnden kan även speciellt besvärliga fall, och ärenden av principiell betydelse hänskjutas av såväl försäkringsgivaren som av försäkringstagaren. Nämnden har en rådgivande funktion.

Här kan Du ta del av Läkemedelsskadenämndens publicerade avidentifierade avgöranden från 1988 och framåt.

Kontakt

Läkemedelsskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm.
Telefon växel: 08-522 787 48
Fax: 08-661 37 02

Information om cookies